In februari stemde de Eerste Kamer nog tegen het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Van de coalitiepartijen was alleen de VVD voorstander van deze afschaffing. De andere partijen waren van mening dat huizeneigenaren bij de aanschaf van zonnepanelen hadden gerekend op de regeling om hun investering terug te verdienen.

De salderingsregeling stelt huizeneigenaren momenteel in staat om de stroom die zij zelf opwekken en terugleveren aan het net, te verrekenen met hun eigen energieverbruik. Dit maakt het financieel aantrekkelijk om in zonnepanelen te investeren, aangezien het de kosten voor elektriciteit aanzienlijk verlaagt. Het behoud van deze regeling werd dan ook gezien als een stimulans voor de energietransitie. Lees snel verder op de volgende pagina…

Toch blijkt nu dat de salderingsregeling op 1 januari 2027 in één keer verdwijnt. Opmerkelijk genoeg staat dit niet in de hoofdtekst van het onderhandelaarsakkoord, maar slechts in de budgettaire bijlage. Verdere toelichting op het plan ontbreekt volledig.

De beslissing heeft geleid tot ophef onder huizeneigenaren en belangengroepen. Zij wijzen erop dat het abrupt afschaffen van de regeling de terugverdientijd van zonnepanelen aanzienlijk verlengt, wat de drempel om te investeren in duurzame energie verhoogt. Critici vrezen dat dit de energietransitie in Nederland kan vertragen.