In de zaak tegen Ali B, waarin de rapper beschuldigd wordt van ernstige grensoverschrijdingen, spelen recent vrijgegeven afgeluisterde gesprekken tussen hem en zijn vrouw Breghje Kommers een cruciale rol. Uit deze gesprekken blijkt dat Breghje Ali B actief hielp met het uitdenken van een strategie om de aanklachten zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

De derde zittingsdag in de strafzaak tegen Ali B begon met het requisitoir van de officier van justitie. Deze benadrukte de bredere maatschappelijke impact van de zaak, naast de persoonlijke gevolgen voor de slachtoffers en de verdachte zelf.

“Deze zaak toont aan dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd, ongeacht de maatschappelijke positie van de verdachte,” verklaarde de officier. Hiermee onderstreepte hij het belang van het aanpakken van dergelijke misdragingen, ongeacht de status van de dader.

Tijdens de zitting werd het bewijsmateriaal besproken met betrekking tot drie afzonderlijke incidenten waarbij de slachtoffers Naomi, voormalig The Voice-kandidaat Jill Helena en zangeres Ellen ten Damme betrokken waren.

De officier van justitie wees erop dat Naomi al in 2019 melding had gemaakt van de verkrachting bij de politie, lang voordat het televisieprogramma BOOS de kwestie aan het licht bracht. Dit feit werd aangevoerd om de geloofwaardigheid van haar beschuldigingen te versterken.

De gesprekken tussen Ali B en Breghje Kommers, die tijdens het onderzoek werden afgeluisterd, geven een gedetailleerd beeld van hun overleg. In deze gesprekken bespreken ze hoe Ali B het beste kan omgaan met de golf van beschuldigingen die hem hebben getroffen.

Het OM bracht naar voren dat Breghje op persoonlijk vlak wellicht teleurgesteld was in haar man, maar hem op zakelijk gebied nog steeds ondersteunde door samen strategieën te bedenken.

In een van de gesprekken sprak Ali B over Naomi. Hij gaf aan dat het een kwestie van “woord tegen woord” zou zijn. Ali B’s opmerking dat hij zich veilig voelde omdat Naomi een “escort” was, wordt door het OM als een belangrijke bekentenis gezien. Hij suggereerde dat haar beroep hem de indruk gaf dat ze minder geloofwaardig zou zijn.

Ali B gaf in het gesprek ook toe dat hij iets deed waar Naomi van schrok, maar rationaliseerde zijn gedrag door haar te beschouwen als “slechts een stripper of een webcamgirl”. Deze opmerkingen werden door de officier van justitie als zeer belastend voor Ali B bestempeld.

Hoewel Ali B later beweerde dat deze opmerkingen over een andere vrouw gingen, achtte het OM deze verklaring ongeloofwaardig. Bovendien werd zijn bewering dat hij Naomi niet kende als onwaar bestempeld.

De officier van justitie concludeerde dat de afgeluisterde gesprekken significant bijdroegen aan het bewijs tegen Ali B.

Ze versterken de betrouwbaarheid van Naomi’s verklaring en ondermijnen Ali B’s verdediging. Volgens het OM zijn de verklaringen van Ali B inconsistent en ongeloofwaardig in het licht van het verzamelde bewijs.

De verdere gang van de zaak zal afhangen van het oordeel van de rechter over deze belastende gesprekken en het overige bewijsmateriaal. De volgende stappen in het proces zullen cruciaal zijn voor de uitkomst van deze veelbesproken zaak.

Bron

Wat vind jij van deze onthullingen? Deel je mening met ons op Facebook!